دكتر بواسير - هموروئيد
 

تعداد قابل توجهي از مردم از بيماري بواسير رنج مي برند. اين بيماري بر اثر تورم رگهاي مقعد ايجاد مي شود و بر دو نوع است:

 

۱– بواسير داخلي: وقتي ورم در قسمت داخلي مجراي مقعد بوجود بيايد وقابل احساس باشد .

۲– بواسير خارجي: خارج از مقعد بوجود آمده وقابل مشاهده مي باشد.

در بواسير داخلي خون تيره از بدن دفع مي شود در صورتيكه در بواسير خارجي ، خون دفع نمي شود و اگر هم دفع شود بسيار اندك مي باشد، اما بسيار دردناك است. يبوست و بيرون آمدن مدفوع با فشار منجر به پاره شدن رگها شده و ايجاد خونريزي داخلي يا خارجي مي كند كه بستگي به محل پارگي رگ دارد.

 

درمان بواسير با رابربند

 

اطلاعات بسياري در مورد بواسير، به دليل زياد بودن اين بيماري ،در اينترنت موجود است اما با وجود اين اطلاعات، اشتباهات بسياري در اين مورد وجود دارد و آنها به اين دليل است كه بسياري از افراد خجالت ميكشند در مورد اين مشكل صحبت كنند واين بيماري را از ويژگي هاي طبيعي بدن خود ميدانند. واقعيت اين است كه اين بيماري بسيار عادي است و اگر به روش صحيح درمانشود تا ابد شخص از اين بيماري مصون ميماند. چيزي مثل عفونت بواسيروجودندارد . دربسياري ازموارد اين بيماري به دليل نامناسب بودن رژيم غذايي كه فاقد فيبربوده و پرچربند، بوجود مي آيد.

علائم بواسير:
درمان و معالجه به هم مربوطند و فهميدن دليل بروز اين بيماري دردرمان آن داراي اهميت است. به غير از عامل رژيم غذايي، عوامل مختلفي باعث بوجود آمدن اين بيماري ميشوند. فشار آوردن به رگهايي كه درمقعد وجود دارند و زور زدن به هنگام دفع، باعث تورم رگها و بوجود آمدن اين بيماري است. چاقي به پيشرفت اين بيماري كمك ميكند ،به همين دليل بروز اين بيماري دردوره بارداري غير عادي نيست. درمانهاي ساده خانگي دردرمان اين بيماري ميتواند مؤثر باشد. به طور مثال تغيير در رژيم غذايي و نحوه زندگي كردن راهي براي درمان اين بيماري است.

كوتاهي كردن دردرمان اين بيماري باعث ميشود كه شخص مجددا دچار بواسير شود وشرايط او بدتر گردد .درمواردي مثل داشتن سرطان روده، شرايط ايجاب ميكند كه اين بيماري معالجه گردد كه در اين صورت درمان سنتي خانگي نه تنها به خاطر مفيد بودن آن بلكه به خاطر سالم بودن آن، ترجيح دارد.

يبوست نه تنها يكي از عوامل اين بيماريست بلكه باعث ميشود مجراي مدفوع درحين دفع دردناك شود. در چنين شرايطي بايد غذاهاي ملين وداروهاي ضد يبوست استفاده كرد وبايد به خاطر داشته باشيد كه استفاده زياد ازاين داروها ميتواند خطرناك باشد . زيرا روده عادت ميكند و بدون خوردن اين مواد نميتواند كارخود را انجام دهد. لبنيات يكي از بهترين مواد ملين مي باشد. رژيم غذايي سرشار از فيبر ونوشيدن آب به مقدار كافي از ايجاد يبوست جلوگيري ميكند.درباره علائم بواسير اينجا بخوانيد.

احساس درد و ديدن خون در مدفوع
تشخيص اين بيماي ساده است. بيشترين نشانه بارز آن حس درد درقسمت روده هنگام مدفوع كردن ميباشد. خون آمدن، درد، حس خارش نشانه هاي ديگر مي باشد و اين علائم در اشخاص، متفاوت است بنابراين تشخيص قطعي اين بيماري مهم است .

دلايل بوجود آمدن بواسير:
يبوستهاي سخت ، بي نظمي كار روده
اولين علت بروز اين بيماري يبوستهاي سخت و اختلال در كار روده ميباشد. تلاش براي تخليه مدفوع وفشار بر رگهاي اطراف مقعد باعث اين بيماري ميباشد و در شرايطي بر كبد و روده فوقاني تأثير ميگذارد.

عوامل ديگر
زياد نشستن و ايستادن زياد ، كارشديد،چاقي ، ضعيف بودن بافتهاي بدن ، بحران روحي وعوامل وراثتي ازعواملي هستند كه در ايجاد بيماري مؤثر ميباشند.

درمان خانگي بواسير:

استفاده از انجير خشك :
چند انجير خشك را با آب گرم بشوييد وشب آن را خيس نماييد. صبح انجير وآبي كه انجير در آن خيس خورده را ميل نماييد.خوردن انجير هنگام عصر نيز مفيد ميباشد.
خوردن انجير زماني اثر گذار است كه چندين هفته خوردن آن را ادامه دهيد. دانه هاي ريز انجير باعث تحريك روده وحركت مدفوع ميشود .
درمانهاي خانگي باعث كاهش فشار درقسمت مقعد و كاهش ميزان بواسير ميشود. براي رهايي يافتن از اين بيماري بايد از مبتلاشدن به يبوست جلوگيري نماييد .

تخم انبه :
دانه انبه دردرمان اين بيماري مفيد ميباشد . بايد به شيوه اي صحيح آنرا خشك كرده و پودرنمائيد و در محلي تميزوخشك نگهداري كنيد. يك يا دوقاشق پودر انبه را دوبار درروز مصرف نماييد خوردن آن باعث كاهش ورم ميشود .

استفاده از آلو برقاني يا سيب سرخ:
آلوي برقاني به عنوان سيب سرخ شناخته شده ومصرف آن به مدت دوالي سه ماه دردرمان اين بيماري مؤثر ميباشد. مصرف اين ميوه يكي از مؤثرترين درمان براي بواسير خوني ميباشد.

مصرف تربچه:
مخلوط صد ميلي گرم از تربچه رنده شده ويك قاشق عسل ويا نوشيدن آب اين سبزي دو بار درروز درحدود ۶۰ الي ۹۰ ميلي گرم دردرمان بيماري مفيد ميباشد. اين روش درماني ميتواند به شكل داروي خارجي نيز استعمال شود . تربچه سفيد را باشير تركيب نماييد تابه شكل خمير درآيد استفاده آن درمحل درد باعث كاهش يافتن ورم ودرد ميشود.

شلغم:
آب برگ آن بايد گرفته شود و ۱۵۰ ميلي گرم بايد به بيمارداده شود و زمانيكه آب آنرا مصرف ميكنيدخوردن ميوه هاي خام و سبزيجات ضروري ميباشد. براي بدست آوردن نتيجه بهتر، آب برگ شلغم را به اندازه يكسان با آب شاهي واسفناج و هويج مخلوط نماييد.

خوردن كدو :
سه قاشق چايخوري آب برگ كدو را با يك ليوان شير بدون چربي مخلوط نموده وهرروز صبح مصرف نماييد وخمير ريشه گياه را نيز براي بدست اوردن نتيجه بهتر ميتوانيد استفاده كنيد.

زنجبيل :
نصف قاشق چايخوري از آب زنجبيل تازه را بايك قاشق چايخوري آبليموي تازه ونعنا و يك قاشق عسل تركيب كنيد .

مصرف پياز:
در بواسير خوني مصرف پياز مفيد ميباشد.تقريبا ۳۰ گرم آن را درآب رنده كنيد. شش گرم شكر را به آن اضافه نماييدودوباردرروز مصرف كنيد بعد ازچند روز عوارض اين بيماري كاهش مييابد . همچنين پياز دردرمان بواسير خشك مؤثر ميباشد.

مصرف علف:
تنقيه آب علف ديواره روده را از مدفوع پاك ميكند مرحله عادي تنقيه با آب ولرم ميباشد . بعد از ۲۰ دقيقه صبر كردن مي توان ۹۰ الي ۱۲۰ ميلي گرم از اين ماده را استعمال كرد.

دانه كنجد :
بيست گرم دانه كنجد را در پانصد ميلي گرم آب بجوشانيد تا آب آن يك سوم ميزان اصلي شود يا به شكل يك شيريني دربيايد. آن را با آب به شكل خمير در بياوريد و براي درمان بواسيرمي توانيد آن را با كره استفاده نمائيد.

هليله كابلي :
گياه هليله كابلي براي درمان بواسير و به عنوان ماده اي ملين وگس معروف است. اين ميوه بايد درروغن سرخ شود تا به رنگ قهوه اي درآيد؛ سپس آنرا پودركرده ونگهداري نماييد. نصف قاشق چايخوري از اين پودر هنگام خواب باعث حركت معمولي مدفوع هنگام صبح ميشود. گس بودن ميوه باعث از بين رفتن سفتي مدفوع مي شود. تركيب خميرميوه در روغن براي استعمال خارجي مفيد ميباشد.

رژيم غذايي براي بواسير:
درمان علل اصلي يبوست تنها راه رهايي از اين مشكل ميباشد. درابتدا تمام مسير گوارشي براي چندين روز بايد استراحت كنند تاروده پاك شود. بدين منظور بيمار بايد خورن ميوه را حداقل تا شش روز ادامه دهد پس از آن ممكن است از غذاهاي طبيعي براي راحت مدفوع كردن استفاده نمايد.

درمان ديگر براي بواسير :

ورزش كردن
كرم يا روغنهاي موضعي همراه با تغييرات در رژيم غذايي براي درمان بواسير مؤثرند. درموارديكه اين بيماري شديد باشد جراحي ضروري است. فهميدن علل بروز اين بيماري مهم است . ورزش براي هركس مهم ومفيد است . اما براي كساني كه مبتلا به اين بيماري هستند بيشتر اهميت دارد. ورزش باعث ميشود ماهيچه هاي شكم تحريك شود وحركت درقسمتهايي كه مربوط به مقعد است ، بيشترشود. بنابراين يبوست شخص كاهش ميابد. زندگي كم تحرك، شرايط را بدتر ميكند. بنابراين ورزش راهي مطمئن دردرمان بواسير است


نوشته شده در تاريخ ۲ تير ۱۳۹۸ توسط پاوه
نظرات (0)
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراح بیگ سایت